Elektroniczna wymiana dokumentów transportu morskiego

Polish Harbours Information & Control System jest działającym od 2004 roku ogólnopolskim systemem elektronicznej wymiany dokumentów związanych z wykonywanymi przez polską administrację morską funkcjami nadzorczymi i kontrolnymi nad transportem morskim.

 

System pozwala na prowadzenie skoordynowanej przez wszystkie urzędy ewidencji i rejestracji jednostek pasażerskich, jednostek przewożących materiały niebezpieczne oraz na szybką wymianę informacji, np. o wynikach inspekcji portowej kontroli statków (zatrzymania, zakazy wstępu do portów). Pozwala również w szybki sposób potwierdzać dokumenty kwalifikacyjne marynarzy zarejestrowanych w poszczególnych urzędach.

 

Dane do systemu dostarczane są przez urzędy, a także przez armatorów statków, ich właścicieli, agentów oraz kapitanów statków z przeznaczeniem dla ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz podległych i nadzorowanych przez niego instytucji. Komunikacja użytkowników zewnętrznych (agenci, statki) z systemem odbywa się przy wykorzystaniu sieci internetowej, czyli z dowolnego miejsca w kraju i na świecie.

 

Dane gromadzone w systemie mają istotne znaczenie dla skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych i oceny zagrożeń ekologicznych związanych z transportem droga morską ładunków niebezpiecznych. Użytkownikiem systemu jest cała administracja morska w Polsce – wszystkie urzędy morskie (Szczecin, Gdynia, Słupsk) oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR.

 

System składa się z pięciu tematycznie odrębnych komponentów, dotyczących: 

  • kontroli zawinięć statków (IMO FAL)
  • rejestracji pasażerów (PAS-REG)
  • monitorowania ruchu morskiego statków w zakresie przewozów ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)
  • kontroli na obcych statkach przeprowadzanych w kraju (PSC)
  • dokumentów kwalifikacyjnych, świadectw uprawniających do żeglugi oraz egzaminowania marynarzy (STCW)