Zarządzanie portem lotniczym

ERPort to zintegrowany system informatyczny klasy ERP przeznaczony do obsługi portu lotniczego i firm działających w jego otoczeniu biznesowym. Rozwiązanie wspomaga rejestrację informacji związanych z obsługą naziemną statków powietrznych, pasażerów i ich bagażu oraz ładunków (Cargo). ERPort składa się z wielu modułów, które wymieniają się raz zapisaną informacją. Na tej podstawie informacja w systemie może być wykorzystywana przy wszelkich operacjach księgowych, magazynowych lub statystycznych. 

System pozwala osiągnąć pełną funkcjonalność obszaru logistyki portu lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia: 

 • rejestracji i rozliczenia ruchu statków powietrznych 
 • operacji lotniczych 
 • usług związanych z obsługą zaginionego bagażu 
 • usług związanych z obsługą ruchu rejsowego, charterowego i GA (General Aviation) 
 • usług związanych z operacjami dokonywanymi w rejonie operacji lotniczych agenta handlingowego 

 

System ERPort oferuje funkcje, które umożliwiają:

 • integrację modułu z depeszami ruchu SITA
 • śledzenie operacji lotniczych na podstawie depesz SITA
 • dostęp do aktualnych informacji na temat bieżącego stanu portu lotniczego oraz firm z jego otoczenia biznesowego
 • optymalizację wykorzystania zasobów rzeczowych i osobowych
 • ujednolicenie procedur w ramach otoczenia biznesowego portu lotniczego
 • koordynację działań służb operacyjnych portu lotniczego
 • usprawnienie i wzrost komfortu obsługi pasażerskiej
 • alarmowanie o zmianach w rozkładzie rejsów spowodowanych opóźnieniami lotów lub awarią sprzętu
 • wspomaganie zarządzania konfliktami w obciążeniu zasobów