System do obsługi wniosków kredytowych

Rozwiązanie Environmental Due Diligence (EDD) przeznaczone jest do obsługi operacyjnej wniosków kredytowych w zakresie oceny wpływu na środowisko naturalne. EDD powstał na użytek Raiffeisen Bank Polska. Jako instytucja finansowa posiadająca umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju Raiffeisen Bank Polska nie może finansować nielegalnego przedsięwzięcia, produkcji ani handlu żadnym produktem, który według ustaw lub rozporządzeń krajowych oraz konwencji czy porozumień międzynarodowych może być uznawany za nielegalny. Nie może również finansować przedsięwzięć umieszczonych przez EBOR na tzw. liście wyłączeń. Aplikacja pozwala na rejestrację i ocenę odpowiednich informacji o proponowanych transakcjach kredytowych, a także na monitorowanie i generowanie danych niezbędnych do sporządzania okresowej sprawozdawczości.