Quatra Max – Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

Quatra Max to narzędzie ułatwiające zarządzanie przedsiębiorstwem o dowolnej strukturze organizacyjnej,  zapewnia efektywne wsparcie procesów biznesowych Klienta. Program ułatwia zarządzanie firmą na szczeblach: operacyjnym, kierowniczym oraz strategicznym, jednocześnie pozwalając na sprawną komunikację i przepływ danych za pośrednictwem Internetu pomiędzy partnerami biznesowymi.

Quatra Max składa się z modułów funkcjonalnych w pełni ze sobą zintegrowanych:

 

  • Max Finanse – prowadzenie pełnej księgowości, analiza i ocena kondycji firmy oraz tworzenie i realizacja planów finansowych.
  • Max Personel – usprawnia procesy zarzadzania personelem uwzględniając uwarunkowania prawne i strategię organizacji.
  • Max Logistyka – usprawnia zarzadzanie przepływem zasobów materiałowych i majątku trwałego oraz procesy związane z logistyką, sprzedażą i zaopatrzeniem.
  • Moduły dedykowane – funkcjonalności tworzone na indywidualne potrzeby Klientów.

 

Quatra Max jest elastycznym narzędziem, pozwalającym na pełne dostosowanie funkcjonalności systemu do specyfiki przedsiębiorstwa. W pełni zintegrowany i dostosowany do potrzeb Klienta system informatyczny jest prawdziwym wsparciem w prowadzeniu biznesu.

 

Zastosowanie systemu Quatra Max pomaga Klientom osiągać wiele korzyści:

 

Zwiększenie konkurencyjności

 

  • Planowanie strategii biznesowej
  • Modelowanie indywidualnych procesów
  • Szybsze reagowanie na potrzeby rynku

 

 

Zwiększenie efektywności zarzadzania

 

  • Ujednolicenie procedur
  • Zarządzanie rozproszona strukturą
  • Skalowalność rozwiązania

 

 

Podniesienie jakości obsługi Klientów

 

  • Indywidualna obsługa procesów
  • Dostęp do funkcji przez Internet
  • Optymalizacja czasu realizacji zapytań

 

 

Poprawa efektywności pracy

 

  • Intuicyjna obsługa
  • Definiowany profil użytkowników
  • Integracje z urządzeniami peryferyjnymi

 

 

Elastyczny model wykorzystywania systemu

 

  • System na zasobach Klienta lub w Data Center
  • Zarządzanie po stronie Klienta lub Dostawcy
  • Licencje systemu w modelu usługowym

 

 

Bezpieczeństwo

 

  • Pełna kontrola dostępu do danych
  • Spójny system uprawnień
  • Automatyczna archiwizacja

 

 

System Quatra Max z powodzeniem działa w wielu branżach: różnego typu sprzedaży i dystrybucji, zarządzaniu rozproszonymi organizacjami usługowymi, transporcie kolejowym i lotniczym oraz w sektorze publicznym.

 

260_bmakolus%40sygnity.pl_BPMark_web_base.jpg - 

 

Sygnity Business Solutions, producent systemu Quatra Max, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych, łatwości ich archiwizacji oraz niezawodności całego rozwiązania, poleca swoim klientom stosowanie technologii IBM. Quatra Max doskonale sprawdzi się na platformie sprzętowej POWER współpracującej z macierzami IBM Storwize. Platforma IBM Power Systems i pamięć masowa IBM tworzą bezpieczną i niezawodną podstawę infrastruktury systemów korporacyjnych. Serwery Power Systems oraz systemy pamięci masowej IBM System Storage mają wbudowane funkcje zwiększające niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania. Takie połączenie technologii i oprogramowania daje w efekcie infrastrukturę wydajną i niezawodną, przy jednoczesnym niskim koszcie posiadanie systemu ERP. Jest to jeden z ważniejszych czynników wyróżniających Quatra Max na tle innych, konkurencyjnych rozwiązań.